+31 74 789 0012 info@douanedocument.nl

Nieuws Douane

Verenigd Koninkrijk stopt 1 januari 2021 met EMCS

Brexit: Het Verenigd Koninkrijk (VK) stopt al vanaf 1 januari met het doorsturen van afmeldingen in EMCS en dus niet vanaf eind mei, zoals eerder werd gemeld. Dit komt omdat Noord-Ierland vanaf januari de centrale gateway voor EMCS overneemt van het VK.

e-AD’s van zendingen accijnsgoederen naar het VK kunnen vanaf 1 januari 2021 dus niet direct worden afgemeld. Het VK verzamelt de afmeldingen en stuurt die naar de lidstaten. In Nederland gaan de berichten naar de Centrale Unit Accijnzen (CUA) en hier worden de e-AD’s handmatig gesloten.

Staat een e-AD met betrekking tot een zending naar het VK na 90 dagen nog open? Dan begint de CUA een nasporingsprocedure. De verzender van het e-AD moet de toegestane bestemming dan met alternatief bewijs aantonen. Lukt dat niet, dan zal de CUA de verschuldigde accijns naheffen bij de verzender.

Accijnsgoederen uit het VK kunt u gewoon blijven afmelden in EMCS. De CUA zorgt ervoor dat de afmelding naar het VK wordt gestuurd.

 

Uitvoerdocument: vanaf 1 januari moet exporteur in Unie gevestigd zijn

Vanaf 1 januari 2021 moet in vak 2 van het uitvoerdocument een exporteur vermeld worden, die in de Europese Unie (EU) is gevestigd.
Oorspronkelijk zou deze wijziging opnieuw ingaan op 1 oktober 2020, echter wilde de Douane eerst onderzoeken of de wijziging consequenties heeft voor de niet-fiscale wetgeving van de definitie ‘exporteur’ in de douaneaangifte. Hierbij heeft de Douane ook gekeken naar de toepassing in andere EU-lidstaten en het onderzoek heeft echter niet tot nieuwe inzichten geleid.

Definitie exporteur
Artikel 1 punt 19 Verordening (EU) 2446/2015 (GVo.DWU) luidt vanaf 31 juli 2018:
Exporteur:
1.1 een particulier die goederen bij zich draagt die het douanegebied van de Unie zullen verlaten, wanneer deze goederen deel uitmaken van zijn persoonlijke bagage
1.2 in andere gevallen, wanneer punt 1 niet van toepassing is:

2.1 in het Douanegebied van de Unie gevestigde persoon die de macht heeft om te beslissen en beslist heeft dat de goederen dat douanegebied zullen verlaten
2.2 wanneer punt 2.1 niet van toepassing is, eender welke in het douanegebied van de Unie gevestigde persoon die partij is bij de overeenkomst op grond waarvan goederen dat douanegebied zullen verlaten

Het gevolg van deze definitie is dat de exporteur, zoals opgenomen in de aangifte ten uitvoer, in principe moet zijn gevestigd in de EU.

 

AEO (Authorised Economic Operator) vergunning behaald 👌

Trots kunnen wij melden, dat Douanedocument.nl op 10 november 2020 de status Authorised Economic Operator heeft behaald en de AEO vergunning is afgegeven door de Nederlandse Douane.

De AEO status kan worden gezien als kwaliteitskeurmerk en hiermee tonen bedrijven aan, dat ze onderdeel zijn van een veilig internationaal logistieke keten, zowel voor hun handelspartners als voor de douaneautoriteiten overal ter wereld.

Meer informatie en benieuwd naar de voordelen, waarvan u profiteert met onze AEO vergunning

 

Vak 3 (oorsprong) CVO voor Turkije gewijzigd

Turkije heeft de eerder gestelde verplichting van 2 september voor de vermelding van de EU-lidstaat in vak 3 op het Certificaat van Oorsprong (CVO) ingetrokken. Hierdoor is het weer toegestaan om “Europese Unie” in vak 3 (oorsprong) te vermelden op het certificaat en worden deze weer geaccepteerd in Turkije.

Let op!
De mogelijkheid bestaat dat er enkele douanekantoren zijn, die nog de vermelding van de EU-lidstaat vragen.
Voor bepaalde producten is deze wijziging niet ingetrokken en dient nog steeds de lidstaat vermeld te worden. Tot op heden is er nog geen overzicht beschikbaar waarvoor het vermelden van de EU-lidstaat nog wel van toepassing is.

 

Uitvoeraangifte: exporteur hoeft niet in Unie gevestigd te zijn (update)

Eerder meldden we u dat vanaf 1 oktober 2020 in vak 2 van de uitvoeraangifte alleen een in de Unie gevestigde persoon mag worden vermeld als exporteur. Deze datum wordt opgeschoven naar 1 januari 2021. De reden hiervoor is dat we nog onderzoeken of er consequenties zijn voor de niet-fiscale wetgeving van de definitie ‘exporteur’ in de douaneaangifte. Bij dit onderzoek betrekken we ook de toepassing in andere lidstaten.

Het verschuiven van de datum heeft deze gevolgen voor u:

Wijziging oorsprong CVO voor Turkije

Turkije heeft een wijziging aangebracht in de Customs Regulation van Turkije.
In artikel 40 van deze Customs Regulation staat dat het met ingang van 2 september 2020 verplicht is om in vak 3 (oorsprong) van het CVO de lidstaat van de EU te vermelden. Het alleen vermelden van Europese Unie in dit vak is niet meer voldoende, deze documenten zullen niet geaccepteerd worden met alle gevolgen van dien.
 
Hierbij willen wij jullie op de hoogte brengen, dat bij CVO’s voor Turkije de EU lidstaat in het vak oorsprong vermeld moet gaan worden op het CVO. (geen afkortingen, maar dat mocht al nooit)

Tevens dient het onderliggende bewijsmateriaal gecontroleerd te worden of ook hier de de lidstaat wordt vermeld. In veel leveranciersverklaringen staat vaak alleen Europese Unie als oorsprong. Indien EU wordt vermeld zal dan eerst het bewijsmateriaal vernieuwd moeten, voordat een afzonderlijke EU lidstaat als oorsprong op het CVO vermeld kan worden.

Douane gaat weer dwangbevelen verzenden

De Douane gaat weer dwangbevelen verzenden voor Douane-middelen. Om bedrijven tegemoet te komen in deze ingrijpende coronacrisis, was dit proces tijdelijk gestaakt.
De Douane start 8 september 2020 weer met de selectie en het verzenden van dwangbevelen voor alle middelen die door de Douane geheven worden. Het gaat om die middelen waarvan:

  • de betalingstermijn voorbij is
  • wij geen verzoek van uitstel van betaling hebben ontvangen en
  • wij in het verleden al een aanmaning hebben gestuurd

Aan de dwangbevelen zitten kosten verbonden voor diegene met een douaneschuld (de schuldenaar).

"snel geregeld en ontvangen"

Email

info@douanedocument.nl

Telefoon

074 789 0012

Adres

Oostermaat 9
7623CS Borne