+31 74 789 0012 info@douanedocument.nl

T2L(F) document

Een T2L(F) document is een herkomstdocument, dat gebruikt wordt voor het aantonen van de douanestatus van Uniegoederen.

Douanestatus Uniegoederen

Bij het vervoer over zee verliezen goederen de douanestatus Uniegoederen. Voor Uniegoederen naar bijvoorbeeld Cyprus, Malta of de Canarische Eilanden, heeft u een herkomstdocument T2L of T2LF nodig om in het land van bestemming de douanestatus van Uniegoederen aan te tonen. 

De belanghebbende kan de douanestatus van Uniegoederen bewijzen door een T2L of T2LF te overleggen. Het gaat dan om goederen die niet onder de regeling voor intern Uniedouanevervoer vallen. Het T2LF wordt gebruikt in het goederenverkeer met een deel van het douanegebied van de Gemeenschap waar de Richtlijn 2006/112/EG niet van toepassing is en het T2L in alle andere gevallen.

T2L Cyprus

Cyprus

T2L Malta

Malta

Douanevervoer over land

Bij transporten naar eilanden is het document alleen geldig voor het deel van het vervoer dat over land gaat, en niet voor het deel van het vervoer dat over zee gaat. Voor het vervoer van Uniegoederen binnen de Europese Unie hebt u geen document nodig. Wel moet u in het land van bestemming de douanestatus van Uniegoederen aantonen met een T2LF document (in geval van goederen uit Unielanden waar richtlijn 2006/112 EG niet van toepassing is, de zogenaamde niet-ICT-gebieden).

Vervoert u Uniegoederen van, naar of via een gebied dat wel tot het douanegebied van de Europese Unie behoort, maar niet tot het fiscale grondgebied van de Europese Unie? Dan heeft u het document voor intern douanevervoer T2LF (Uniegoederen uit Unielanden waar richtlijn 2006/112 EG niet van toepassing is, de zogenaamde niet-ICT-gebieden) nodig.

Wanneer u goederen verzendt, moet u daarvan verzendingsaangifte type CO-A doen met regeling 10 00. Daarnaast moet in het land van bestemming verzendingsaangifte type CO-A doen met regeling 49 00. Deze procedure dient om ervoor te zorgen dat de omzetbelasting en accijns worden geheven.

Douaneformulier transport zee

Bij vervoer over zee verliezen goederen de douanestatus Uniegoederen. Voor Uniegoederen heeft u een herkomstdocument T2L of T2LF (in geval van goederen uit Unielanden waar richtlijn 2006/112 EG niet van toepassing is, de zogenaamde niet-ICT-gebieden) nodig.

Voor accijnsgoederen kunt u ook gebruikmaken van het elektronisch Administratief Document (e-AD).
Het scheepsvaartmanifest kan dienen als bewijsmiddel voor de douanestatus volgens artikel 153, lid 2 DWU en artikel 199, lid 2 UVo.DWU.

Bij statusdocumenten staat ‘L’ voor ‘Liberté’ en ‘F’ voor ‘Fiscal’.

Worden de goederen vervoerd naar een niet-accijnsgebied binnen het douanegebied van de Europese Unie? De voor het vervoer gekozen douaneregeling bepaalt welk document u moet gebruiken. Bij vervoer van accijnsgoederen die geschorst van accijns zijn binnen het accijnsgebied, moet u gebruikmaken van het Excise Movement and Control System (EMCS).

"snel geregeld en ontvangen"

Email

info@douanedocument.nl

Telefoon

074 789 0012

Adres

Oostermaat 9
7623CS Borne