+31 74 789 0012 info@douanedocument.nl

Brexit: Het Verenigd Koninkrijk (VK) stopt al vanaf 1 januari met het doorsturen van afmeldingen in EMCS en dus niet vanaf eind mei, zoals eerder werd gemeld. Dit komt omdat Noord-Ierland vanaf januari de centrale gateway voor EMCS overneemt van het VK.

e-AD’s van zendingen accijnsgoederen naar het VK kunnen vanaf 1 januari 2021 dus niet direct worden afgemeld. Het VK verzamelt de afmeldingen en stuurt die naar de lidstaten. In Nederland gaan de berichten naar de Centrale Unit Accijnzen (CUA) en hier worden de e-AD’s handmatig gesloten.

Staat een e-AD met betrekking tot een zending naar het VK na 90 dagen nog open? Dan begint de CUA een nasporingsprocedure. De verzender van het e-AD moet de toegestane bestemming dan met alternatief bewijs aantonen. Lukt dat niet, dan zal de CUA de verschuldigde accijns naheffen bij de verzender.

Accijnsgoederen uit het VK kunt u gewoon blijven afmelden in EMCS. De CUA zorgt ervoor dat de afmelding naar het VK wordt gestuurd.