+31 74 789 0012 info@douanedocument.nl

Certificaat van Oorsprong

Een Certificaat van Oorsprong (CVO) is een document dat de oorsprong van product aangeeft. Een Certificaat van Oorsprong bewijst dus in welk land een product gemaakt is. Sommige landen buiten de EU vragen om een Certificaat van Oorsprong vanwege handelspolitieke maatregelen, zoals boycotten, importbeperkingen en importquota.

Leveringen buiten de EU

Een aantal landen buiten de EU eist bij de invoer van goederen een Certificaat van Oorsprong (CVO). Dit kan men doen om politieke redenen waarbij invoer van goederen uit bepaalde, niet bevriende landen, wordt beperkt of zelfs verboden of om handelspolitieke redenen waarbij invoer van goederen uit bepaalde landen wordt beperkt ter voorkoming van marktverstoring. Voor leveringen aan afnemers binnen de EU zijn geen CVO’s nodig.

 

Wat heb je nodig om een CVO aan te vragen?

Per exportzending vraagt u een Certificaat van Oorsprong aan.  De KVK controleert en bepaalt aan de hand van het door u geleverde bewijsmateriaal de oorsprong van de goederen:

  • Bent u producent van de goederen?
    Dan wordt de oorsprong bepaald aan de hand van een door u gegeven schriftelijk weergave van het productieproces;
  • Bent u handelaar of expediteur (u produceert de goederen dus niet zelf) en koopt u de goederen in van een leverancier gevestigd in de EU?
    Dan kan een Leveranciersverklaring voor goederen van niet-preferentiële oorsprong als bewijs van oorsprong dienen;
  • Bent u handelaar of expediteur en koopt u de goederen in van een leverancier buiten de EU?
    Dan kan een Certificaat van Oorsprong uit het betreffende land als bewijs dienen.

De Kamer van Koophandel kan in alle bovenstaande situaties om aanvullende documenten vragen. Zoals inkoopfacturen, verkoopfacturen, machtigingen en verladingsopdrachten.

 

Oorsprongsregelgeving

De eisen voor het bepalen van de niet-preferentiële oorsprong van goederen zijn vastgelegd in art. 61 lid 3 van het Douanewetboek van de Unie (DWU), ook wel UCC genaamd. Op basis van dit artikel verkrijgen goederen de oorsprong van het land waarin ze geheel zijn verkregen of de laatste ingrijpende be- of verwerking hebben ondergaan.

 

Certificaat van oorsprong voor Turkije

UPDATE!
Turkije heeft de eerder gestelde verplichting van 2 september voor de vermelding van de EU-lidstaat in vak 3 op het Certificaat van Oorsprong (CVO) ingetrokken. Hierdoor is het weer toegestaan om “Europese Unie” in vak 3 (oorsprong) te vermelden op het certificaat en worden deze weer geaccepteerd in Turkije.

Let op!
De mogelijkheid bestaat dat er enkele douanekantoren zijn, die nog de vermelding van de EU-lidstaat vragen.
Voor bepaalde producten is deze wijziging niet ingetrokken en dient nog steeds de lidstaat vermeld te worden. Tot op heden is er nog geen overzicht beschikbaar waarvoor het vermelden van de EU-lidstaat nog wel van toepassing is. 

Turkije heeft een wijziging aangebracht in de Customs Regulation van Turkije.
In artikel 40 van deze Customs Regulation staat dat het met ingang van 2 september 2020 verplicht is om in vak 3 (oorsprong) van het Certificaat van Oorsprong de lidstaat van de EU te vermelden. Het alleen vermelden van Europese Unie in dit vak is niet meer voldoende, deze documenten zullen niet geaccepteerd worden met alle gevolgen van dien.

"snel geregeld en ontvangen"

Email

info@douanedocument.nl

Telefoon

074 789 0012

Adres

Oostermaat 9
7623CS Borne