+31 74 789 0012 info@douanedocument.nl

Vanaf 1 januari 2021 moet in vak 2 van het uitvoerdocument een exporteur vermeld worden, die in de Europese Unie (EU) is gevestigd.
Oorspronkelijk zou deze wijziging opnieuw ingaan op 1 oktober 2020, echter wilde de Douane eerst onderzoeken of de wijziging consequenties heeft voor de niet-fiscale wetgeving van de definitie ‘exporteur’ in de douaneaangifte. Hierbij heeft de Douane ook gekeken naar de toepassing in andere EU-lidstaten en het onderzoek heeft echter niet tot nieuwe inzichten geleid.

Definitie exporteur
Artikel 1 punt 19 Verordening (EU) 2446/2015 (GVo.DWU) luidt vanaf 31 juli 2018:
Exporteur:
1.1 een particulier die goederen bij zich draagt die het douanegebied van de Unie zullen verlaten, wanneer deze goederen deel uitmaken van zijn persoonlijke bagage
1.2 in andere gevallen, wanneer punt 1 niet van toepassing is:

2.1 in het Douanegebied van de Unie gevestigde persoon die de macht heeft om te beslissen en beslist heeft dat de goederen dat douanegebied zullen verlaten
2.2 wanneer punt 2.1 niet van toepassing is, eender welke in het douanegebied van de Unie gevestigde persoon die partij is bij de overeenkomst op grond waarvan goederen dat douanegebied zullen verlaten

Het gevolg van deze definitie is dat de exporteur, zoals opgenomen in de aangifte ten uitvoer, in principe moet zijn gevestigd in de EU.