+31 74 789 0012 info@douanedocument.nl

Eerder meldden we u dat vanaf 1 oktober 2020 in vak 2 van de uitvoeraangifte alleen een in de Unie gevestigde persoon mag worden vermeld als exporteur. Deze datum wordt opgeschoven naar 1 januari 2021. De reden hiervoor is dat we nog onderzoeken of er consequenties zijn voor de niet-fiscale wetgeving van de definitie ‘exporteur’ in de douaneaangifte. Bij dit onderzoek betrekken we ook de toepassing in andere lidstaten.

Het verschuiven van de datum heeft deze gevolgen voor u: