074 789 0012 info@douanedocument.nl

EUR.1 certificaat

Een EUR.1 certificaat, ook wel EUR1 of EURO1 document geschreven en genoemd, wordt alleen gebruikt voor goederen van preferentiële oorsprong. Hierdoor kan bij invoer van goederen mogelijk korting of vrijstelling op invoerrechten worden verleend. Om korting of vrijstelling te krijgen op invoerrechten bij invoer uit een overeenkomstland, dient een EUR.1 certificaat te worden opgemaakt. Het EUR.1 certificaat wordt middels onze software digitaal bij de Kamer van Koophandel aangevraagd.

EUR.1 certificaat

Een EUR.1 certificaat / document wordt gebruikt in het handelsverkeer tussen de Europese Unie (EU) enerzijds en een groot aantal landen of gebieden anderzijds waarmee een vrijhandelsovereenkomst is gesloten. Dit zijn over het algemeen bilaterale (tweezijdige) overeenkomsten, wat wil zeggen dat de verdragspartners elkaar over en weer tariefprefenties toekennen.

In bepaalde gevallen zijn de overeenkomst unilateraal (eenzijdig). Goederen van preferentiële oorsprong uit de betreffende partnerlanden genieten bij invoer in de Europese Unie wel korting of vrijstelling, terwijl goederen van preferentiële oorsprong uit de EU dit niet krijgen bij invoer in de betreffende partnerlanden.

De “oorsprongsregels” voor het EUR.1 certificaat / document zijn vastgelegd in de oorsprongsprotocollen van de betreffende overeenkomst.

Het aanvragen van een EUR.1 certificaat / document vindt door ons elektronisch plaats bij de Kamer van Koophandel en in de regel ontvangen wij binnen een tijdsbestek van 4 uur het gefiatteerde document. Het document dient aan de hand van een uitvoeraangifte geldig te worden gemaakt (viseren) door de Nederlandse Douane. Dit kunnen wij uiteraard ook voor u verzorgen, gezien wij gunstig zijn gevestigd in de buurt van een Douanekantoor.

Factuurverklaring

Voor zendingen waarbij de factuurwaarde lager is dan € 6000,- kan in plaats van het EUR.1 certificaat / document een factuurverklaring worden gebruikt. Tevens bestaat de mogelijkheid om voor zendingen met onbeperkte waarde een factuurverklaring te gebruiken. Voor deze laatste optie dient er bij de Douane een vergunning te worden aangevraagd, de zogenoemde vergunning “Toegelaten Exporteur”. In beide gevallen wordt er geen gebruik meer gemaakt van het EUR.1 certificaat / document.

Let wel: de oorsprongsregels zoals deze van toepassing zijn op een EUR.1 certificaat zijn ook van toepassing op de factuurverklaring.

"snel geregeld en ontvangen"

contactformulier

Contactgegevens

DOUANEDOCUMENT.NL
Oostermaat 1C
7623CS Borne

Telefoon
074 789 0012

Email
info@douanedocument.nl

1
Goedendag, waarmee kunnen wij u van dienst zijn?
Powered by