+31 74 789 0012 info@douanedocument.nl

Oorsprongsdocumenten

Oorsprongsdocumenten zoals een EUR.1 certificaat of Certificaat van Oorsprong worden bij invoer in het land van bestemming gevraagd om uiteenlopende redenen. Vaak als landen handelsmaatregelen in hebben gesteld met het doel hun markten te stimuleren (korting of vrijstelling op invoerrecht) of juist af te schermen (extra heffingen of productspecifieke maatregelen). Bij deze handelsmaatregelen speelt de oorsprong van de goederen een belangrijke rol.

Ook in de betalingsvoorwaarden wordt er vaak gevraagd om oorsprongsdocumenten. Als gevolg van landenvoorschriften of klantenwensen worden de eisen vaak meegenomen in het documentair accreditief (L/C). Soms worden hierin aanvullende voorwaarden met betrekking tot de documenten vermeld waaraan moeilijk of niet is te voldoen.

Het is daarom verstandig op tijd contact met uw bank en ons op te nemen, zodat wij uw aanvraag voor oorsprongsdocumenten zorgvuldig en digitaal kunnen aanvragen bij de Kamer van Koophandel.

EUR. 1 certificaat

Een EUR.1 certificaat / document wordt alleen gebruikt voor goederen van preferentiële oorsprong. Hierdoor kan bij invoer van goederen mogelijk korting of vrijstelling op invoerrechten worden verleend. Om korting of vrijstelling te krijgen op invoerrechten bij invoer uit een overeenkomstland, dient een EUR.1 certificaat te worden opgemaakt.

Certificaat van Oorsprong

Een Certificaat van Oorsprong (CVO) is een document dat de oorsprong van product aangeeft. Een CVO bewijst dus in welk land een product gemaakt is. Sommige landen buiten de EU vragen om een CVO vanwege handelspolitieke maatregelen, zoals boycotten, importbeperkingen en importquota.

"snel geregeld en ontvangen"