+31 74 789 0012 info@douanedocument.nl

ATR Certificaat

Een ATR certificaat is een herkomstdocument, dat gebruikt wordt voor het aantonen van Uniegoederen bij handel tussen landen uit de EU en Turkije.

Import uit Turkije

De EU vormt samen met Turkije een Douane-unie, waardoor je goederen van herkomst uit Turkije vrij van invoerrechten kunt invoeren. Herkomst betekent dat het product in Turkije is geproduceerd of dat het eerder vanuit een ander land in Turkije is ingevoerd. De Turkse herkomst wordt vastgelegd in het ATR certificaat. De Turkse leverancier vraagt het certificaat aan bij de Turkse Douane of Douanevertegenwoordiger.

Export naar Turkije

Het ATR certificaat kan tevens gebruikt worden bij export naar Turkije. De Douane-unie met Turkije voorziet erin, dat producten van herkomst uit de EU (dat wil zeggen in de EU geproduceerd of eerder vanuit een derde land ingevoerd in de EU) vrij van invoerrechten kunnen worden ingevoerd in Turkije. Het ATR certificaat / document dient aan de hand van een uitvoeraangifte geldig te worden gemaakt (viseren) door de Nederlandse Douane. Dit kunnen wij uiteraard ook voor u verzorgen, gezien wij gunstig zijn gevestigd in de buurt van een Douanekantoor.

aandachtspunten ATR certificaat

Het geviseerde ATR certificaat / document heeft een geldigheidsduur van vier maanden na afgifte door de Douane en moet dus binnen deze termijn worden gebruikt bij het doen van een invoeraangifte in het bestemmingsland. Afgifte van het ATR certificaat / document door de Douane is niet gebonden aan een minimum of maximum waarde (van de zending).

"snel geregeld en ontvangen"

Contactformulier

Contactgegevens

DOUANEDOCUMENT.NL
Oostermaat 1C
7623CS Borne

Telefoon
074 789 0012

Email
info@douanedocument.nl